Aftaphulp voor providers gaat zelfstandig verder

Lidmaatschap van de op 23 april opgeheven Nederlandse vereniging van internetproviders (NLIP) is niet langer een vereiste om deel te nemen aan de NBIP. Vooral voor kleine internetaanbieders was de NBIP in veel gevallen de enige reden om zich aan te sluiten bij de NLIP.

De NBIP werd in 2001 door de NLIP opgezet. De NBIP moest kleine providers de mogelijkheid bieden om te kunnen voldoen aan de aftapverplichting. Sinds 15 april 2001 zijn Nederlandse internetaanbieders verplicht om hun netwerk aftapbaar te maken voor opsporingsinstanties.

Omdat de aanschaf van aftaptechnologie een flinke kostenpost is, besloten kleine internetaanbieders samen te werken. Internetaanbieders die zijn aangesloten bij de NBIP kunnen de aftapapparatuur met elkaar ‘delen’.

De oprichting van de NBIP verliep niet helemaal vlekkeloos. Aanvankelijk was de animo bij kleine internetaanbieders gering. Inmiddels maken er meer dan dertig providers gebruik van de diensten van de NBIP. Het gaat daarbij onder meer om BIT, Easynet, Trueserver en Luna.nl.